| ENG | MKD
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

pe-1pe-2dr-1dr-2dr-3dr-4

 

 

 

 

Македонското здружение за енергетска електроника, погони и управуање е научна, непрофитна организација воглавно составена од професори и истражувачи, активни во областа на енергетската електроника, електромоторните погони и управувањето. Здружението е формирано на 27. мај 2009 година. Седиштето на здружението се наоѓа на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) при Универзитетот Св. Кирил и Методиј (УКИМ) во Скопје.

 

 

 

  • Годишното собрание на здружението ќе се одржи на1. март 2019 година во 11:00 часот на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје. Материјалите за Собранието можете да ги најдете во документи.

 

  • На 17. февруари 2014 година во 11 часот на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје проф. д-р Драго Бан одржа предавање со наслов Употреба на електромоторни погони во потенцијално експлозивни средини.
   

Uplatnica

   

© 2019 МАК ЗЕЕПУ. Веб администратор проф. Гога Цветковски.